Badania i rozwój a kwestie finansowe

Działalność badawczo – rozwojowa to niezwykle istotny element funkcjonowania wielu firm, daje im ona bowiem możliwość zyskiwania przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorstwami z branży. Dzięki takiej działalności opracowywane są onego wynalazki, patenty ale także teorie z różnych dziedzin. Jednak minusem tego rodzaju działań jest ich kosztowność oraz ryzyko.

Badania i Rozwój są ryzykownym obszarem działania firmy, bowiem nie ma żadnej gwarancji, że prowadzone badania oraz ich kierunek dadzą firmie efekty w postaci innowacyjnych produktów, mogą owszem okazać się wręcz przełomowe w danej dziedzinie, ale mogą także ponieść kompletne fiasko. Poza tym dopóki dany wynalazek nie zostanie skomercjalizowany i nie wejdzie na rynek B+R generują w zasadzie same koszty. Dlatego też wiele firm obawia się podjąć tego typu działań, jednak bez własnych działów rozwoju takie firmy zostają w tyle i mogą stracić jakąkolwiek szanse na przetrwanie.

Finansowanie B + R

Firmy mogą finansować działalność badawczo – rozwojową z własnych środków, jednak istnieje także wiele programów umożliwiających pozyskanie grantów na konkretny rodzaj badań, niektóre z nich mogą być także prowadzone w ramach realizacji projektów unijnych. Dlatego też przedsiębiorstwa zastanawiające się nad rozpoczęciem tego typu działalności powinny także poszukać zewnętrznych form jej finansowania. Innym przykładem wsparcia dla innowacyjnych projektów jest działalność aniołów biznesu, którzy w zamian za udziały w firmie będą finansowali działania badawcze. Często także firmy o podobnym profilu lub względem siebie komplementarne decydują się działać wspólnie i współfinansować badania.

Ulgi podatkowe

Firmom, które prowadzą działalność badawczo – rozwojową przysługują także ulgi podatkowe. Jednak nie wszystkie firmy mogą z nich skorzystać, dodatkowo odbywa się to na ściśle określonych prawem zasadach. Kto może skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój oraz jak to zrobić można dowiedzieć się wchodzą na stronę internetową – bttp.pl.

Partnerstwo w ośrodkami badawczymi i uniwersytetami

Często sposobem na zmniejszenie ryzyka i kosztów związanych z prowadzeniem prac badawczych może okazać się wspieranie badań prowadzonych w ośrodkach badawczych i na uniwersytetach. Wówczas firma nie musi posiadać własnego zaplecza, ani zatrudniać naukowców, ponosi jedynie część kosztów badań, a w zamian ma praw do komercjalizacji ich efektów. Taka współpraca jest najczęściej korzystna da obu stron.