Cena usług adwokackich

W Polsce panuje opinia, że usługi adwokackie są naprawdę drogie. Skoro tak warto to sprawdzić. Nie jest bowiem tajemnicą, że praca adwokata jest dość wymagająca i czasochłonna. Nie dość, że musi on być na bieżąco z ustawami prawnymi, to powinien sprawdzać także wszystkie inne rozporządzenia. Zdarza się więc, że napisanie kilku kartek formatu A4 zajmuje naprawdę wiele czasu. Ile w związku z tym będziemy musieli zapłacić za poszczególne usługi? Cenom usług adwokackich przyjrzymy się na podstawie kancelarii Anny Adamczuk z Białegostoku, o której mnóstwo informacji znajdziecie na stronie adwokat-adamczuk.pl.

Sprawy cywilne, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

Zauważmy od razu, że wysokość stawki minimalnej jest tutaj zależna od przedmiotu sprawy i jej rodzaju. W przypadku spraw cywilnych czy wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń wynoszą one odpowiednio:

-do 500 zł – 60 zł,

-powyżej 500 zł do 1,500 zł – 180 zł,

-powyżej 1,500 zł do 5,000 zł – 600 zł,

-powyżej 5,000 zł do 10,000 zł – 1.200 zł,

-powyżej 10,000 zł do 50,000 zł – 2.400 zł,

-powyżej 50,000 zł do 200,000 zł – 3.600 zł,

-powyżej 200,000 zł – 7,200 zł.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Z kolei w ramach spraw rodzinnych i opiekuńczych stawki takie kształtują się następująco:

– rozwód i unieważnienie małżeństwa – 360 zł,

– stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 240 zł,

– przysposobienie – 180 zł,

– pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 120 zł,

– ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 240 zł,

– ubezwłasnowolnienie – 240 zł,

– uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 180 zł,

– rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 240 zł,

– zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami – 360 zł,

– podział majątku wspólnego między małżonkami – stawka obliczona na podstawie wartości udziału, a w wypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki,

– alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 60 zł.

Sprawy karne

Na koniec weźmy pod uwagę sprawy karne. Przy dochodzeniu minimalna wartość wynosi 180 zł. Przy śledztwie jest natomiast o 120 zł droższa. Ponadto różnią się one w zależności od obrony przed poszczególnym sądem i rodzaju postępowania:

– przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 360 zł,

– przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł,

– przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 420 zł,

– przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 420 zł,

– przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 600 zł,

– przed Sądem Najwyższym – 600 zł.