Nagrody Newsweeka „Inicjator Innowacji”

Inicjator Innowacji przyznawany jest najbardziej nowoczesnym firmom w Polsce. Także i w tym roku przyznano nagrody i wyróżnienia dla firm, które na polu innowacyjności mogą być prawdziwym wzorem do naśladowania.

W kategorii Duże Przedsiębiorstwo nagrodę główną przyznano Alior Bankowi. Decyzja ta umotywowana została chęcią docenienia firmy, która w 2016 roku wdrożyła w swojej polityce szereg innowacyjnych rozwiązań i przełomowych technologii, a wiele z nich zostało wypracowanych poprzez otwarte podejście interdyscyplinarne i współpracę ze startupami. Nagroda była także przyznawana w kategorii małych i średnich firm, gdzie zwyciężyła firma i- systems za realizację około 5 innowacyjnych projektów rocznie.

Nagrody zostały przyznane także startupom

Nagrodę główną w tej kategorii zgarnęła firma InDaHash Media Limited za świetne poczynania na rynku. Dodatkowo wyróżnienia otrzymały firmy Smart Fluid, Hector.24.com oraz mReh.