Nie tylko wadium, czyli o wygrywaniu przetargów

Przetarg to swoisty konkurs ofert, w którym startują różne firmy chcące zaoferować organizatorowi przetargu swoje produkty lub usługi. Aby przystąpić do przetargu firma musi spełniać określone w zapytaniu ofertowym warunki, musi także mieć środki na wzięcie udziału w przetargu, bowiem oczekuje się wniesienia wadium, czyli określonej sumy pieniędzy stanowiącej zabezpieczenie dotrzymania warunków kontraktu i wykonania prac zgodnie z cennikiem przedstawionym w ofercie.

Wadium jest niejako punktem obowiązkowym w każdym przetargu, jednak część firm chcąc przekonać organizatora przetargu o swojej uczciwości, rzetelności i wiarygodności decyduje się również przedstawić gwarancje ubezpieczeniowe. Takie gwarancje to promesa wypłaty odszkodowania w razie gdyby firma, która zwyciężyła przetarg nie dotrzymała warunków kontraktu. Gwarancje mogą być różne, jedne zabezpieczają zaliczki, tak aby zostały one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, inne zabezpieczają na wypadek wystąpienia wad i usterek, które nie zostaną naprawione przez firmę wykonującą pracę (dokładne zasady dotyczące tego typu gwarancji można znaleźć na stronie gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-usuniecia-wad-i-usterek). Udzielenie tego typu gwarancji sprawia, że firma organizująca przetarg patrzy przychylniejszym okiem na tych spośród jego uczestników, którzy zdecydowali się przedstawić takie gwarancje.

Innym ważnym elementem, który może pomóc w wygraniu przetargu jest odpowiednie przedstawienie produktów czy usług firmy, należy podkreślić ich przewagę na produktami czy usługami innych firm oraz skutecznie uargumentować dlaczego ten wybór jest najlepszy. Nie warto przy tym popadać w grafomanię, ale należy rzetelnie przedstawić produkty i usługi, a wszystkie stwierdzenia popierać dowodami.

Kolejny ważnym elementem jest przedstawienie portfolio klientów, jest to szczególnie ważne, dla młodych firm, które nie mogą pochwalić się latami doświadczeń, mogą natomiast pochwalić się gronem zadowolonych klientów. Rekomendacje to zdecydowanie ważny element w przekonywaniu firmy organizującej przetarg do tego, aby wybrała właśnie naszą firmę. Bardzo dobrą praktyką jest tutaj przedstawianie klientów z tej samej branży lub z podobnych branż, co firma organizująca przetarg. Wówczas organizator nabiera przekonania, że skoro dane rozwiązanie sprawdziło się u innych firm w tej branży, to sprawdzi się również u niego, a to kolejny krok na drodze do przekonania, że wybór tej konkretnej firmy, to najlepszy możliwy wybór.