Prawnik dla firmy

Nie ma chyba na rynku firmy, która w swoje historii, choć raz nie musiała skorzystać z pomocy prawnika. Jest bowiem tak wiele obszarów działalności biznesowej, które regulowane są przepisami prawa, że nie da się prowadzić firmy bez podstawowej znajomości przepisów. Niekiedy okazuje się jednak, że sama znajomość przepisów nie wystarczy, niekiedy konieczna jest znajomość interpretacji tych przepisów, innym razem okazuje się, że w tej czy innej konkretnej sprawie należy sięgnąć do innych przepisów, o czym osoba niedoświadczona nie ma pojęcia.

Wówczas w sukurs przychodzi wykształcony prawnik. Firmy przyjmują różne modele współpracy w zakresie obsługi prawnej, jedne zatrudniają prawników na etacie, inne tworzą całe działy prawne, inne za najkorzystniejsze rozwiązanie uznają współpracę z kancelarią prawną, takie firmy często korzystają z kancelarii takich jak – kancelaria białystok. Zarówno zatrudnianie prawnika na etacie, jak i współpraca z kancelarią prawną mają wiele plusów, które zauważane są przez liczne przedsiębiorstwa, prawnik doradzający firmie może:

  • reprezentować firmę w sądzie – zarówno podczas rejestracji spółki, jak też w sprawach wytaczanych przez spółkę, np. ze względu na nieuregulowane przez klienta faktury, czy nieprawidłowo wykonane prace, lub niewywiązanie się partnera biznesowego z postanowień umowy,

  • opiniować umowy – każde przedsiębiorstwo, które działa na rynku, działa w pewnym otoczeniu biznesowym, jedne firmy dostarczają towary, inne materiały do produkcji, jeszcze inne zajmują się transportem, dystrybucją, czy obsługą firmy w jeszcze innych zakresach. Z każdym z takich partnerów biznesowych firmy podpisują umowy, warto by przed podpisaniem takiej umowy, została ona sprawdzona i zaopiniowana przez dział prawny, aby w przypadku trudności firmy – kontrahenta, również przedsiębiorstwo korzystające z jego usług nie zostało zagrożone kryzysem,

  • tworzenie regulaminów – prawo wymaga od części spółek tworzenia regulaminów, np. regulamin pracy czy regulamin zakładowy, niektóre formy prawne są także zobowiązane do spisania statutu spółki, dlatego też pomoc prawnika również w tym obszarze może okazać się niezwykle cenna, regulamin czy statut będą bowiem z całą pewnością spisane zgodnie z wymogami prawa.

Jak widać prawnik czy kancelaria zapewniająca obsługę prawną firmie, może się w wielu obszarach działalności okazać niezbędnym sojusznikiem, który znacznie ułatwi prowadzenie biznesu, zabezpieczając jednocześnie firmę pod kątem prawnym.