Wszystko co o fakturach wiedzieć należy

Faktura to podstawowy dokument księgowy, stanowi podstawę do rozliczania podatku VAT, dlatego też jej wstawianie, korekta oraz rozliczanie są ważnymi elementami prowadzenia firmy.

Rozliczanie faktur

Faktury dzielone są na kosztowe i sprzedażowe. Faktury kosztowe to te, które płaci firma, za dostawę, wykonanie usług na jej rzecz, za prąd, gaz, kanalizację, wynajem, itp. Stanowią one podstawę do odliczenia od podatku VAT. Natomiast faktury sprzedażowe wystawiane są przez firmę i stanowią podstawę do określenia jakie dochody generuje firma, te faktury to podstawa do naliczania należnego podatku VAT. Wszystkie faktury powinny być odpowiednio zaksięgowane, aby tak się stało warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak – biuro rachunkowe dąbrowa górnicza.

Wystawianie faktur

Co do zasady istnieją dwa rodzaje faktur: faktura VAT i faktura proforma. Faktura VAT zostaje wystawiona po wykonaniu usługi czy dostarczeniu towaru i stanowi dokument księgowy, czyli jest podstawą do obliczania VATu, faktura proforma wystawiana jest przed dostarczeniem towaru czy wykonaniem usługi, jest to rodzaj oferty handlowej. Może ona zostać opłacona, ale nie musi, nie jest też dokumentem księgowym, aby koszty wynikające z opłacenia faktury proforma zostały zaksięgowane musi zostać wystawiona faktura VAT. Faktura VAT z faktury proforma musi zostać wystawiona do 7 dni od momentu opłacenia faktury proforma. Wszystkie faktury VAT wystawiane i numerowane są w porządku chronologicznym, oznacza to, że nie można wystawić faktury z numerem 2 z datą wcześniejszą, niż data widniejąca na fakturze numer 1.

Korygowanie faktur

Pomyłki czasem się zdarzają, dlatego też prawo przewiduje również możliwość korygowania faktur. Istnieją dwa typy dokumentów korygujących faktury: nota korekcyjna lub faktura korygująca. Nota korekcyjna wystawiana jest przez odbiorce faktury i dotyczy błędów w adresie, natomiast faktura korygująca wystawiana jest przez wystawcę i dotyczy korekty wartości na fakturze.