Zakładanie firmy i wybór formy prawnej

Każdy kto myśli o założeniu firmy powinien w pierwszej kolejności zdecydować jaką formę prawną powinna przybrać jego firmy, od tego wyboru zależy wiele elementów, przede wszystkim proces rejestracyjnym, ale także późniejsze sposoby prowadzenia księgowości oraz obowiązki jakie będzie miał przedsiębiorca wobec organów państwowych. Z tego też powodu warto skonsultować decyzję dotyczącą formy prawnej firmy ze specjalistą w tej dziedzinie, takim jak – adwokat-adamczuk.pl. Dzięki temu przedsiębiorca może mieć pewność, że forma, na która się zdecyduje będzie najbardziej odpowiednia dla jego działalności.

Przedsiębiorca zakładający firmę ma do wyboru kilka rodzajów działalności, może on zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, podobnie spółki cywilne, również muszą być zgłoszone do CEIDG. Jeśli wspólnicy myślą o założeniu spółki cywilnej, wówczas każdy z nich musi zarejestrować własną działalność gospodarczą, a następnie dokonują spisania umowy spółki. Taka umowa musi zostać sporządzona w formie papierowej, jednak nie ma obowiązku by był to akt notarialny.

Przedsiębiorcy decydujący się na jedną ze spółek prawa handlowego, czyli spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo – akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną muszą jej rejestrację zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces postępowania jest tu jednak nieco inny niż w przypadku spółki cywilnej. Przede wszystkim umowa musi mieć postać aktu notarialnego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest formą prawną spółek najczęściej wybieraną w Polsce, należy najpierw sporządzić umowę spółki, później następuje etap jej organizacji, w którym powstać musi również statut spółki, a dopiero po przyjęciu właściwiej organizacji powinna ona zostać zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenie to nie może nastąpić później niż w terminie 6 miesięcy od momentu podpisania aktu notarialnego powołującego spółkę do istnienia. Zarówno statut spółki, jak i wniosek rejestrowy powinny zostać sporządzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego też wiele firm korzysta z pomocy prawnika, podczas wypełniania zgłoszenia rejestracyjnego oraz przygotowywania statutu dla nowo powstającej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kolejnym krokiem będzie także założenie konta firmowego, oraz zgłoszenie powstania spółki wraz z wybraną formą opodatkowania do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.