Założenie spółki w Hiszpanii

Istnieją różne rodzaje spółek w Hiszpanii i nie tylko. Każda z nich czymś się różni. Założenie spółki w Hiszpanii wiąże się z dopełnieniem dużej ilości przeróżnych formalności, których prawidłowe spełnienie wiąże się z dobrą znajomością prawa pracy, które obowiązuje w tym zagranicznym kraju. Boisz się, że sam nie dasz rady zrobić wszystkiego odpowiednio? Nasze biuro księgowe pomoże Ci dopełnić wszystkie rejestracje, umówi Cię na podpisanie dokumentów u notariusza oraz pomoże poprowadzić firmę tak, aby utrzymała się na rynku i przynosiła Ci oczekiwane zyski.

Rodzaje spółek w Hiszpanii

Najpopularniejsze spółki zakładane w Hiszpanii to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Założyć je może jedna lub kilka osób fizycznych albo prawnych. Minimalny kapitał, aby założyć firmę, wynosi 3006 euro. Spółka ta to najczęściej forma wybierana przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność wspólników uzależniona jest od tego, jaki wnieśli kapitał. Kolejnym rodzajem spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo. Powstała dopiero w 2003 roku. Mając podpisaną umowę, możesz ubiegać się o podpisanie przez notariusza elektronicznych dokumentów, które ją zawierają. Po ich otrzymaniu i przedłożeniu w Rejestrze Handlowym w ciągu jednej doby możesz zarejestrować swoją spółkę. W tym rodzaju spółki wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne, ale nie może być ich więcej niż pięć. Nie mogą być także w zarządzie innych spółek. W założenie spółki w Hiszpanii musimy włożyć minimum 3012 euro, ale nie może to być więcej niż 120 202 euro. Jeśli limit zostanie przekroczony, należy spółkę przekształcić w inny rodzaj. Kapitał można wnieść tylko gotówkowo.

Pozostałe trzy rodzaje spółek w Hiszpanii

Poza spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością istnieją także spółki komandytowe, akcyjne oraz oddział lub przedstawicielstwo. Aby założyć spółkę akcyjną, musisz mieć przynajmniej trzech wspólników. Dodatkowo muszą oni wnieść przynajmniej 25% kapitału minimalnego. Spółka akcyjna w Hiszpanii jest traktowana jako forma działalności gospodarczej. Dobrze sprawdzi się u średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Będąc właścicielem takiej spółki, masz obowiązek płacić podatek od spółki. Spółka komandytowa w Hiszpanii jest bardzo podobna, jak ta w Polsce. Złożona jest ona z komplementariuszy, których ponoszona odpowiedzialność za własny majątek jest nieograniczona,  a odpowiedzialność jednego z nich jest ograniczona. Komplementariusze jako przedstawiciele spółki mają prawo do jej reprezentowania oraz zarządzania nią. Ostatnia forma to oddział lub przedstawicielstwo. Wiąże się ona z rejestracją działalności w Rejestrze Handlowym. Jest to pierwszy krok do jej założenia. Musimy posiadać przetłumaczone oraz zalegalizowane dokumenty, których zadaniem jest potwierdzenie istnienia polskiej spółki. Dodatkowo na ich podstawie ustalony będzie jej statut, znajdziemy w nich skład zarządu oraz umowę o założeniu filii. Założenie spółki w Hiszpanii wiąże się z dopełnieniem przeróżnych formalności.
Więcej informacji na stronie www: https://accountingservicesinspain.com