Firma inwentaryzacyjna

Inwentaryzacja to działania mające na celu policzenie, czy stan ujawniony w księgach rachunkowych zgadza się z rzeczywistą ilością towaru w przestrzeni magazynowej. Jest to zajęcie czasochłonne, które wymaga zaangażowania znacznej ilości osób. Trzeba mieć na uwadze, że w małych zakładach, gdzie zatrudniona jest niewielka liczba pracowników, przeprowadzenie takich działań jest bardzo ciężkie. 

Ponadto weryfikacji podlegają zawsze stany magazynowe na początek roku obrotowego, jak również na jego koniec. Warty uwagi jest fakt, że niejednokrotnie sami przedsiębiorcy decydują się na przeprowadzenie spisu z natury, na przykład z myślą o wykryciu ewentualnych braków magazynowych. Doskonałym rozwiązaniem w takich przypadkach jest outsourcing inwentaryzacji, czyli przekazanie działań z nią związanych podmiotowi trzeciemu, którego działalność zawodowa polega właśnie na dokonywaniu kompleksowych spisów z natury.

Firma inwentaryzacyjna może przejąć na siebie zarówno część obowiązków z nią związanych, jak również może przeprowadzić całą procedurę od początku do końca. Wskazuje się, że takie placówki często współpracują z setkami ludzi, którzy ochoczo podejmą się tego zadania. Sprawia to, że nie jest konieczne poszukiwanie odpowiednio przeszkolonych pracowników we własnym zakresie. Inwentaryzacja powykonawca zajmie się wszelkimi zawiłościami, jakie związane są z przeprowadzeniem spisu z natury. W tym celu każdy rodzaj towaru zostanie dokładnie przeliczony, jak również wszelkie ubytki i niedoskonałości danych produktów zostaną dokładnie opisane w protokole pokontrolnym.

Duże znaczenie ma fakt, iż przeprowadzenie wszystkich wymaganych prawem działań jest możliwe nawet w jedną noc. Należy mieć jednak na uwadze, iż wszystko jest zależne od ilości zaangażowanych w inwentaryzację pracowników, jak również wielkość powierzchni handlowo-magazynowej, którą dysponuje kontrolowany przedsiębiorca. Na ogół jednak nie ma problemu z błyskawicznym przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych działań zakreślonych przez osobę sprawującą kierownictwo nad spisem.

Benefit Solutions